Poznańskie atrakcje – pałac Działyńskich

Wycieczki po Poznaniu są okazją do przyjrzenia się wielu cennym perełkom architektury. Jedną z ciekawszych budowli w tym mieście jest Pałac Działyńskich – zabytek, przy którym warto się zatrzymać na dłużej. Dlaczego?

Pałac Działyńskich jest jedną z najbardziej okazałych budowli, z jakimi możemy się spotkać na poznańskim Starym Rynku. Budowla ta powstała w II połowie XVIII wieku z inicjatywy Anny z Radomickich Działyńskiej. W swych dziejach pałac pełnił różne role, przy czym szczególnie ważnym obiektem stał się w czasach Tytusa Działyńskiego. Dzięki temu działaczowi i wielkiemu miłośnikowi nauki, organizowano tu wiele ciekawych wystaw oraz wydarzeń kulturalnych. Miały one różny charakter, ale łączył je jeden cel – umacnianie polskości w trudnych czasach zaborów. Ostatnim potomkiem Tytusa Działyńskiego, który władał pałacem w Poznaniu, był Władysław Zamoyski. W1924 roku utworzył on Fundację Zakłady Kórnickie, a jednocześnie przekazał narodowi pałac w Poznaniu oraz słynną rezydencję w Kórniku.

Pałac Działyńskich to dziś jest jednym z najważniejszych zabytków znajdujących się w centrum Poznania. Budowla ta wciąż służy nauce, a w jej murach mieszczą się tak ważne instytucje, jak: Biblioteka Kórnicka oraz Zakład Badań Narodowościowych PAN.