Skarby Wielkopolski – Jezioro Góreckie

Jezioro Góreckie jest najważniejszym punktem na mapie Wielkopolskiego Parku Narodowego, a wycieczki w jego rejonie mogą każdemu z nas sprawić wiele radości. Na czym polega jego fenomen?

Wielkim walorem jeziora jest jego położenie. Znajduje się ono w centralnej części Wielkopolskiego Parku Narodowego, a nad jego brzegami czeka siedziba dyrekcji parku oraz muzeum przyrodnicze, chętnie zwiedzane przez tych, którzy chcą się odpowiednio przygotować do pieszych wędrówek po parkowych ścieżkach. Jezioro Góreckie może się pochwalić również piękną linią brzegową oraz wspaniałymi lasami, które porastają jego brzegi. Jest to jezioro rynnowe, zasilane tylko wodami opadowymi oraz podziemnymi. Rejon tego jeziora jest bardzo chętnie odwiedzany przez ornitologów, którzy mogą tu obserwować wiele ciekawych gatunków ptaków.

Na jeziorze tym znajduje się Wyspa Zamkowa, kusząca malowniczymi ruinami neogotyckiego zamku. Był on niegdyś rezydencją Klaudyny Potockiej, która taki zamek otrzymała w prezencie od swego brata, Tytusa Działyńskiego. Wiadomo, że budowla ta powstała w pierwszej połowie XIX wieku i nigdy nie pełniła funkcji obronnej. Sama Klaudyna otrzymała zamek jako prezent ślubny, wiadomo jednak, że nie mieszkała w nim zbyt długo. Dlaczego? Bo wkrótce po jej ślubie rozpoczęło się powstanie listopadowe, i młoda para postanowiła opuścić zamek ze względów bezpieczeństwa. Potoccy do zamku już nie wrócili, zaczął on zatem popadać w ruinę. Dziś jest jedną z najważniejszych ciekawostek historycznych i krajoznawczych na terenie parku, choć turyści mogą go podziwiać jedynie z pewnej odległości. Należy bowiem podkreślić, iż Wyspa Zamkowa oraz Jezioro Góreckie są objęte ochroną ścisłą, co znacznie ogranicza dostęp do nich.